17 Mar 2010

Denizcilik Fakültesi, Gemiadamları Sınav Merkezi Çalıştayına Katıldı

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Denizcilik Fakültesi 7-12 Mart tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Gemiadamları Sınav Merkezi (GSM) zabıtan sınavları soru bankası çalıştayına katıldı.

Çalıştay TC Denizcilik Müsteşarlığınca Gemi Adamları Sınav Sistemi’nin Online Sınavlara dönüştürülmesi sonrasında, soru bankalarında kapsamlı bir nitelik ve nicelik değişikliği yapılmak için düzenlendi. Çalıştaya İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 9 Eylül Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), YDÜ, Kocaeli, Yalova, Piri Reis, Yıldız Teknik Üniversitesi, Denizcilik Müsteşarlığı ve Denizcilik uzmanları katıldı. Çalıştaya katılan YDÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Mustafa Altunç, Dekan Yardımcısı Uzakyol Kaptanı Hilmi Şahlı, Güverte Bölüm Başkanı Uzakyol Kaptanı Uğur Temen ve Başmühendis Aytaç Tokel çalıştayda düzenlenen çeşitli komisyonlarda görev aldı. Denizcilik ile ilgili üniversite ve diğer eğitim/ meslek kurumlarında görevli akademisyen ve uzmanlardan oluşan Gemiadamları Online Sınav Sistemi (GOSS) soru komisyonları, Deniz Ulaştırması Genel Müdürü Özkan Poyraz ve Gemiadamları Sınav Merkezi (GASM) Başkanı Boray Konuksever başkanlığında beş gün boyunca Antalya’nın Göynük beldesinde çalıştı. Deniz Ulaştırması Genel Müdürü Dr. Özkan Poyraz, amaçlarının yeni sınav programının yüksek güvenlik ve diğer ayrıntılı fonksiyonlarından yararlanarak, gemiadamlarının yeterlik durumlarını daha gerçekçi ve hatasız bir biçimde değerlendirmek olduğunu, bu amaçla yazılımı yapılmış olan GOSS programının kendileri açısından büyük bir kolaylık getirdiğini belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Mustafa Altunç da çalıştay çalışmalarıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Çok yararlı bir soru bankası çalıştayı gerçekleştirdik. Gemiadamları Sınavları artık otomasyona geçtiğinden güncellenmesi ve yeni soru eklenmesi zorunlu olmuştur. Anavatan akademisyen ve uzmanları yanında yavruvatandan da temsilci davet edilmesi bizleri bir kez daha duygulandırdı”.